Prožijte jižní Moravu netradičně

Zážitek je jediná věc na světě, která Vám zůstane navždy. Prožijte proto ty nejdůležitější chvíle s rodinou, přáteli a obchodními partnery na originálních místech s neopakovatelnou atmosférou.

 

Novinky na Baťově kanálu jsou opět ku prospěchu turistů

05.04.2007

Objekty

S novou turistickou sezonou nabízí Baťův kanál – vodní turistická páteř jižní Moravy – některé zajímavé novinky.

Hlavní informací, která se týká celé délky kanálu, je výrazné rozšíření komorovacích hodin, což v praxi znamená prodloužení doby plavby po vodní cestě. V měsících květen, červen a září budou komory otevřeny vždy v pátek, sobotu a neděli od 10.00 do 18.00 hod. V hlavní letní sezoně (červenec a srpen) pak již od úterý do neděle, opět při stejných „otvíracích“ hodinách. Jediným volným dnem v hlavní sezoně tak zůstává pondělí.

Zmenší se tak počet dnů, kdy budou zdymadla unikátní turistické vodní cesty mimo provoz, což podle slov ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěcha Bártky přispěje mimo jiné k prodloužení pobytu turistů. Delší provoz vítají i podnikatelé provozující půjčovny lodí. „Je to výborná zpráva, na rozšíření provozu jsme čekali dost dlouho,“ řekl k tomu provozovatel půjčovny ve Spytihněvi na Zlínsku Stanislav Hampala.
Na Baťově kanálu je nyní celkem 13 zdymadel, které vyrovnávají výškové rozdíly. Proplavování komorami zajišťuje Správce vodní cesty Povodí Moravy s. p. a i nadále je zdarma.

Nové přístaviště ve Skalici
O státním svátku 1. května bude slavnostně otevřeno nové přístaviště nedaleko slovenské Skalice. Molo, k němuž budou přirážet z moravské strany výletní lodě Danaj a Ámos, bude nedaleko známé technické památky Výklopník u Sudoměřic.
Baťův kanál tvoří spolu s nedalekou řekou Moravou hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Až dosud zajížděla ke slovenskému břehu jen loď Konstancie, která se plaví po řece Moravě. Do Skalice na protějším břehu jezdí od 1. května 2004, kdy obě země společně vstoupily do Evropské unie.

Přístav u Výklopníku tak bude již druhým zařízením svého druhu, které se bude nacházet v katastrálním území Skalice. Ve městě se navíc v létě připravuje otevření nového hotelu.
„Moderní přístav by měl výrazně přispět k rozvoji turistického ruchu. Jeho součástí bude i restaurace pro návštěvníky,“ řekl Petr Hruška ze sdružení Obce pro Baťův kanál, které se stará o rozvoj této unikátní vodní cesty a turistiky na ní.

Nové hraniční přechody na kanále a řece Moravě

Pro zjednodušení vstupu na slovenskou stranu pro turisty plující na lodích pak policie ČR zároveň od začátku dubna otevřela tři nové říční přechody. První dva z nich jsou na řece Moravě v Hodoníně a u výklopníku v Rohatci. Z nich bude loď Konstancie vozit turisty na slovenskou stranu řeky – do Skalice. Třetí říční přechod je v Sudoměřicích ležících přímo na kanále. Přirážet k němu budou lodě Danaj a Amos.
„Loď Konstancie už ke slovenskému břehu jezdila, ale to bylo jen na výjimku. Nyní budou na všech třech místech naši policisté. Navíc provoz na říční hranici budou kontrolovat z člunů,“ vysvětlil k tomu mluvčí jihomoravské cizinecké a pohraniční policie.
V České republice byl zatím pouze jediný hraniční říční přechod – a to s Německem na řece Labi v Hřensku. Nyní tedy budou moci turisté získat do pasu ceněné razítko s lodičkou, které značí, že do republiky připluli po vodě.

Vodní pasy pro turisty

Turisté plující po Baťově kanálu si také budou moci od května pořídit i jiné speciální pasy – a to tzv. pasy vodní. Určeny jsou hlavně pro děti, jimž do nich budou dávat v přístavech pamětní razítka kapitáni výletních lodí. Turisty, kteří získají dostatečný počet razítek, bude podle Hrušky čekat odměna.
„Vytvořit pasy nás napadlo po vzoru Valašského království. Budou nejen suvenýrem, ale turista se díky nim stane i sběratelem razítek,“ uvedl Hruška. Doplnil, že vodní pasy v České republice ještě na jiných plavebních trasách nejsou. Ty z Baťova kanálu se budou prodávat po 30 korunách. Dítě k pasu dostane i malý dárek.

Pasy se budou prodávat v informačních centrech a v přístavištích ve Veselí nad Moravou, ve Strážnici v Sudoměřicích a v Hodoníně. Každé z těchto míst bude mít zcela odlišné razítko s tematikou vody. Razítka pak budou dávat cestujícím do pasů kapitáni výletních plavidel Danaj, Konstancie a Ámos.

Prodloužení až do Hodonína se rýsuje

Přestože se v Hodoníně budou prodávat vodní pasy, město leží „jen“ na řece Moravě, kanál samotný s řekou v těchto místech propojen není. Proto je podstatnou novinkou spojenou s „Baťákem“ i další posun v rozhodnutí o jeho prodloužení až do Hodonína. Podle Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) by tomu už nic nemělo stát v cestě. Ministerstvo životního prostředí totiž koncem ledna zveřejnilo posudek, který celý záměr hodnotí jako přijatelný.
Vodní cesta tak bude měřit už 66 kilometrů. Prodloužení kanálu o 5,8 kilometrů od Rohatce až po jeho vyústění do řeky Moravy si vyžádá 80 až 100 milionů korun. Ty půjdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Investice zahrnuje výstavbu plavební komory Rohatec vedle dnešního jezu na říčce Radějovka, s rozšířením jejího koryta v délce asi 800 metrů včetně zvýšení mostu a vyčištění už splavné části vodního toku.

Na druhé straně kanálu – na jeho začátku v Otrokovicích u Zlína – též vzniká nové přístaviště, které by mělo být hlavním výchozím nástupním bodem pro pasažéry. Zároveň by toto přístaviště se zázemím – tzv. „marina“ pro malá turistická plavidla – mělo poskytovat širší (technické a sociální) zázemí, tedy doplnění pohonných hmot, pitné vody, odčerpání splaškových vod, parkování aut, stravování, ubytování atd.

Původní projekt však byl příliš nákladný, takže v současné době Povodí Moravy dokončuje novou verzi plánů a v létě by se již mělo začít intenzivně stavět. Nový přístav v Otrokovicích by měl být uveden do provozu příští rok.
Do budoucna se počítá s prodloužením kanálu i nad Otrokovice – až do Kroměříže – a dobudováním celé infrastruktury. Tím jeho turistický význam ještě vzroste.

Text: Jiří G. Souček a ČTK
Foto: Eva Frindtová

zdroj: COT Business

Novinky na Baťově kanálu jsou opět ku prospěchu turistů Novinky na Baťově kanálu jsou opět ku prospěchu turistů Novinky na Baťově kanálu jsou opět ku prospěchu turistů

  • Jižní Morava
  • Evropská unie, evropský fond pro regionální rozvoj
  • Jihomoravský kraj
  • ROP Jihovýchod