Prožijte jižní Moravu netradičně

Zážitek je jediná věc na světě, která Vám zůstane navždy. Prožijte proto ty nejdůležitější chvíle s rodinou, přáteli a obchodními partnery na originálních místech s neopakovatelnou atmosférou.

 

Letohrádek Mitrovských na Starém Brně se nově otevírá pro širokou veřejnost

06.02.2008

Objekty

Po víceleté přestávce, kdy byla kulturní památka - letohrádek Mitrovských v Brně - nepřístupná, se od konce března 2008 otevře pro veřejnost a v rámci výstavních sérií a dalších kulturních a společenských aktivit ji bude možné, s krátkými pauzami, navštívit celoročně.

Přehled zajímavostí

 • Nejen na celé Moravě ojedinělá architektura v dekorativním stylu Ludvíka XVI.
 • Stavba s funkcí zahradního kasina.
 • Jediný zachovaný šlechtický letohrádek v moravských městech.
 • Rozsahem a dochováním unikátní fresková výzdoba v hlavním sále.
 • Stavebník zámečku - generálmajor a hrabě A.A. Mitrovský - byl členem brněnské lóže svobodných zednářů a mecenášem zdejší univerzity.
 • Na počest vítěze bitvy u Slavkova - císaře Napoleona - byla v letohrádku a v nejbližším okolí uspořádána velká slavnost /8. 12. 1805/.
 • Byla zde podepsána dohoda mezi francouzským ministrem zahraničních věcí Talleyrandem a bavorským kurfiřtem Maxem Josefem von Gravenreuthem, díky které se Bavorsko stalo samostatným královstvím.
 • Letohrádek byl původně obklopen „sentimentální - filosofickou" zahradou plnou symbolů ve francouzskou - anglickém stylu, ve které stával také skleník na ananasy a oranžérie.
 • Jedna z mála kulturních památek na Moravě, která je provozovaná soukromníkem. Náplní využití budou výstavy (historie, výtvarné umění, design, fotografie apod.), akce (koncerty, divadelní představení, autorská čtení a křesty, přednášky a besedy, večerní prohlídky se svíčkami), společenské aktivity (svatební obřady, ale také školení, semináře, konference, workshopy, incentivní akce apod.).
 • V těsném sousedství se nachází areál brněnského výstaviště s několika hodnotnými funkcionalistickými stavbami, dále historický areál starobrněnského augustiniánského kláštera s bazilikou, vzácnou knihovnou a muzeem J.G. Mendela.

Historie

V průběhu 80. let 18. století (se závěrem v r. 1794) si příslušník starobylého šlechtického rodu Mitrovských (původem z Nemyšle a Mitrovic) - svobodný pán Antonín Arnošt Mitrovský (z uherské linie rodu) nechal v blízkosti augustiniánského kláštera na Starém Brně postavit elegantní stavbu pozdně barokního/rokokového (d.f. klasicistního) letohrádku, v tehdy módním luisézním dekorativním stylu - stylu Ludvíka XVI., který se „nápadně odlišuje od ostatní pozdně barokní architektonické produkce města Brna i celého regionu" a zároveň je jedinečný na Moravě. Letohrádek, jehož autorství není prozatím jednoznačně určeno, plnil funkci tzv. zahradního kasina a krášlil kdysi rozlehlou zahradu hrabat Mitrovských, jejíž součástí byla rovněž oranžérie nebo skleník na ananasy. Letohrádek je stavbou, jejíž ojedinělý stylový charakter bezprostředně souvisí s její funkcí. Je to stavba umělecky velmi kvalitní a vizuálně zajímavá.
V letohrádku se v minulosti příležitostně konaly různé společenské události - např. proslulé šlechtické bály /jednoho z nich se zúčastnil také francouzský císař Napoleon Bonaparte; není však nejspíš pravda, že by tento panovník v letohrádku přenocoval, jak se často uvádí/, v 19. století se zde v letních měsících občas hrávalo divadlo.

Interiéry

Svěží odpočinkový dojem letohrádku /zahradního kasina/ umocňuje iluzivní fresková výzdoba hlavního sálu, která vytváří dojem otevřeného přírodního prostoru s průhledy do klidné krajiny s klasicistními architekturami a vodními plochami a okolní bujnou vegetací, cizokrajnými stromy a rostlinami, zvířaty a ptactvem (včetně tajných zednářských symbolů) pouze supraporty nad dveřmi do bočních křídel mají částečně figurální výzdobu - andílci (obnoveno v letech 1962 - 65). Stěny bočních prostor byly původně vymalovány chiaroscurovou technikou v zelené a bílé barvě obdobně jako na zámku v Dukovanech. Autorem výmalby mohli být Josef Winterhalder ml. nebo také Václav či Josef Waitzmannovi, dále J. Bergl.
Dnešní interiéry budou dovybaveny originály a zejména kopiemi mobiliáře ve stylu Ludvíka XVI.

Rod Mitrovských

Antonín Arnošt Mitrovský pocházel z uherské linie rodu. Narodil se v r. 1735 v Banské Štiavnici, později působil v armádě jako Oberstleutnant, Second-obrist, polní zbrojmistr, generálmajor a byl rovněž držitelem řádu sv. Alžběty. V r. 1766 se stal c.k. skutečným komořím. Po svém zranění za vojenské kampaně v r. 1778 byl předčasně penzionován a usadil se natrvalo v Brně (palác na Nám. Svobody - dříve Dolní nám.), kde se aktivně zapojil do zdejšího společenského života. Hned v následujícím roce koupil stavovskou usedlost se zahradou na Starém Brně a k tomu ještě dva soukromé pozemky, na kterých v dalších letech vyrostla budova „kasina".
Za ní vznikla menší francouzská zahrada o třech parterech a větší přirozená anglická zahrada /ohraničená vodním tokem Svrateckého náhonu/ s oranžérií. Na vybudování zahrad i oranžérie - „přírodní oázy mimo hradby hlavního města na Moravě" - měl podíl liechtensteinský inženýr Karl Rudczinský, který se podílel především na realizaci lednicko-valtického parku a dále sochař Johann Martin Fischer, taktéž činný u Liechtensteinů. Na Moravě se Mitrovský podílel na tvorbě kulturního a uměleckého obrazu pozdního umírněného osvícenství, dále na reformě studia na šlechtické akademii, stal se také jedním z mecenášů univerzity /resp. vysokého učení/ za jejího krátkého /čtyřletého/ brněnského působení, sbíral umělecká díla a v neposlední řadě byl činný také v Salmově lóži svobodných zednářů „U vycházejícího slunce v Orientu". Zemřel v r. 1813. Rodu Mitrovských patřilo panství na Vysočině - Dolní Rožínka, Pernštejn.

zdroj: CzechTourism - Regionální infobulletin

 • Jižní Morava
 • Evropská unie, evropský fond pro regionální rozvoj
 • Jihomoravský kraj
 • ROP Jihovýchod